,

2,2 εκ ευρώ για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στο Λέχαιο!

Οι 𝜫𝜬𝜜𝜩𝜠𝜤𝜮 μας είναι εκείνες που αποδεικνύουν την #μέριμνα και την #φροντίδα μας στον παραγωγικό κόσμο.
𝚳𝚬𝚪𝚨𝚲𝚨 έργα διεκδικήθηκαν, κερδήθηκαν και 𝚵𝚬𝚱𝚰𝚴𝚶𝚼𝚴!
Έργα που #𝚨𝚴𝚨𝚱𝚶𝚼𝚽𝚰𝚭𝚶𝚼𝚴 τους παραγωγούς, #έργα που 𝚬𝚵𝚶𝚰𝚱𝚶𝚴𝚶𝚳𝚶𝚼𝚴 και 𝚫𝚰𝚨𝚾𝚬𝚰𝚸𝚰𝚭𝚶𝚴𝚻𝚨𝚰με ορθότητα το νερό!
Facebook
Twitter