Το έργο μας στις 22 κοινότητες του δήμου Κορινθίων!

𝚮 #δέσμευση 𝚫𝚮𝚳𝚶𝚺 𝚪𝚰𝚨 𝚶𝚲𝚶𝚼𝚺 έ𝛄𝛊𝛎𝛆 #πράξη! 𝜫𝜜𝜯𝜢𝜮𝜯𝜠 τον σύνδεσμο και δείτε 𝛕𝛂 𝚬𝚸𝚪𝚨 𝛍𝛂ς Και οι 𝟐𝟐 𝚱𝚶𝚰𝚴𝚶𝚻𝚮𝚻𝚬𝚺 του δήμου Κορινθίων ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 𝚬𝚴𝚮𝚳𝚬𝚸𝛀𝚯𝚬𝚰𝚻𝚬 ακόμα για τον 𝚷𝚸𝚶𝚪𝚸𝚨𝚳𝚳𝚨𝚻𝚰𝚺𝚳𝚶 της επόμενης θητείας! Γιατί οι #𝛑𝛒ά𝛏𝛆𝛊ς είναι πάντα ηχηρότερες των #λόγων!olles-oi-koinotites