❞𝚪𝚰𝚨𝚻𝚰 𝚴𝚨 𝚳𝚨𝚺 𝚬𝚳𝚷𝚰𝚺𝚻𝚬𝚼𝚻𝚬𝚰𝚻𝚬 𝚵𝚨𝚴𝚨❞

και βρείτε όλους τους λόγους της 2ης θητείας του δημάρχου Κορινθίων!
Του Δημάρχου της #συνέπειας, της #ικανότητας, της #σταθερότητας και της #προοπτικής!
𝚺𝚼𝚴𝚬𝚾𝚰𝚭𝚶𝚼𝚳𝚬 𝚳𝚨𝚭𝚰!
Facebook
Twitter