Αύριο Παρασκευή η κεντρική ομιλία του Δημάρχου στην Κόρινθο!

𝜮𝜜𝜮 𝜫𝜠𝜬𝜤𝜧𝜠𝜨𝜪𝜰𝜧𝜠!
Για να #Συνεχίζουμε_ΜΑΖΙ τις μεγάλες αλλαγές στο δήμο μας!
𝝥𝝖𝝦𝝖𝝨𝝟𝝚𝝪𝝜 𝟲 𝝤𝝟𝝩𝝮𝝗𝝦𝝞𝝤𝝪 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝟮𝟬:𝟯𝟬𝝡𝝡
📌Εκλογικό Κέντρο ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ,
𝚱ύ𝛑𝛒𝛐𝛖 & 𝚬𝛒𝛍𝛐ύ (𝛄𝛚𝛎ί𝛂), 𝚱ό𝛒𝛊𝛎𝛉𝛐ς
Facebook
Twitter