Νέα Υποψήφια : Ρουμελιώτη Ζωή

Συμμαχία Πολιτών Β. Νανόπουλος Υποψήφια Ρουμελιώτη Ζωή
Η Ζωή είναι ιδιωτική υπάλληλος, Υπεύθυνη Τιμολόγησης – φωτισμού και διακοπτικού υλικού στην εταιρία ΜΕΙΔΑΝΗΣ. Πτυχιούχος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, διαθέτει πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και πλούσια εθελοντική δράση στην Κόρινθο και στην Αρχαία Κόρινθο ενώ μετέχει ως μέλος και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου “ΑΠΟΛΛΩΝ”. Ζει μόνιμα στην Αρχαία Κόρινθο. Υποψήφια στην αυτοδιοίκηση είναι για πρώτη φορά, ορμόμενη από το αίσθημα προσφοράς που την διακατέχει από τα μικρά της χρόνια. Ζωή σε καλωσορίζουμε στην ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ!
Facebook
Twitter

Κατηγορίες

Νέοι Υποψήφιοι

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τους δημότες αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για τον συνδυασμό μας, πριν και μετά τις εκλογές