Νέος Υποψήφιος : Μιχάλης Λίτσας Κεχρολόγος

Νέος υποψήφιος με τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ο Μιχάλης Λίτσας Κεχρολόγος . Ο Μιχάλης κατάγεται από τον Κουταλά , είναι πολύτεκνος και το κύριο επάγγελμά του είναι η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα.
Facebook
Twitter

Κατηγορίες

Νέοι Υποψήφιοι

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τους δημότες αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για τον συνδυασμό μας, πριν και μετά τις εκλογές