ΝΕΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Σκούρτης Θεόδωρος

Ο Θόδωρος είναι έγγαμος με δυο παιδιά , κατέχει δυο πτυχία μηχανολογικού τομέα και άδεια εργοδηγού μηχανικού. Εργάζεται επί 22 έτη ως μηχανικός βιομηχανίαςκαι τα 10 τελευταία εργοδηγός μηχανικός βιομηχανίας. Είναι Γραμματέας του σωματείου μηχανικών Κορίνθου
Μέλος ομοσπονδίας μηχανικών τεχνικών Ελλάδος (ΟΜΤΕ) .Μέλος εξεταστικής επιτροπής εργοδηγών μηχανικών περιφέρειας Πελοποννήσου.
Facebook
Twitter

Κατηγορίες

Νέοι Υποψήφιοι

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τους δημότες αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για τον συνδυασμό μας, πριν και μετά τις εκλογές