ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΛΛΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ

Δίπλα σε χώρο πρασίνου και αναψυχής δεν χωρούν απορριμματοφόρα

Θεωρούμε ότι είναι λάθος το πρόσφατο αίτημα του δήμου Κορινθίων προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για παραχώρηση 40 στρεμμάτων του στρατοπέδου Καλογερογιάννη για στάθμευση οχημάτων του τμήματος καθαριότητας και εγκαταστάσεις συνεργείων του δήμου .

Η θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι το στρατόπεδο Καλογερογιάννη να αξιοποιηθεί με τις χρήσεις που έχουν αποφασιστεί στο δημοτικό συμβούλιο .
Το σχετικό ΦΕΚ αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα και ήδη έχει αργήσει πολύ.

Επίσης είναι θέση μας σε χώρο δίπλα από το πεδίο βολής να μεταφερθούν τα απορριμματοφόρα και να γίνουν εκεί εγκαταστάσεις για την καθαριότητα, συνεργεία κλπ.
Σχετικές συζητήσεις για την αγορά του οικοπέδου από τον αγροτικό συνεταιρισμό και το ΤΕΘΑ έχουν γίνει από τη δημοτική μας αρχή καθώς και η προμελέτη .

Περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου που ήδη χρησιμοποιείται στο στρατόπεδο από το δήμο για τη στάθμευση των απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων του δήμου μπορεί να γίνει άμεσα σε προσωρινή βάση και χωρίς άλλη παραχώρηση.

Ο σχεδιασμός μας για το χώρο των συνεργείων στο τέρμα Αδειμάντου είναι να γίνει εκεί νηπιαγωγείο ή βρεφονηπιακός σταθμός είτε κοινόχρηστος χώρος .

Facebook
Twitter