,

𝚴𝚬𝚶 𝚼𝚷𝚨𝚰𝚯𝚸𝚰𝚶 𝚨𝚴𝚶𝚰𝚾𝚻𝚶 𝚯𝚬𝚨𝚻𝚸𝚶 στην Αρχαία Κόρινθο με παρέμβαση του Δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου

𝜠𝜯𝜪𝜤𝜧𝜠𝜮 𝜪𝜦𝜠𝜮 𝜪𝜤 𝜧𝜠𝜦𝜠𝜯𝜠𝜮 Ολιστικής ανάπλασης και αξιοποίησης Αρχαίας Κορίνθου μέχρι το τέλος του έτους
—————————
Σε τελικό στάδιο εκπόνησης μελετών βρίσκεται το 𝚺𝚾𝚬𝚫𝚰𝚶 𝚶𝚲𝚰𝚺𝚻𝚰𝚱𝚮𝚺 𝚨𝚴𝚨𝚷𝚲𝚨𝚺𝚮𝚺 𝚱𝚨𝚰 𝚫𝚰𝚨𝚾𝚬𝚰𝚸𝚰𝚺𝚮𝚺 της Αρχαίας Κορίνθου, ένα σχέδιο που εκπονήθηκε με την συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού , του δήμου Κορινθίων, της Αμερικανικής Σχολής και της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
𝚶 𝚫𝚮𝚳𝚨𝚸𝚾𝚶𝚺 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚰𝛀𝚴 κ.Βασίλης Νανόπουλος μετείχε τις τελευταίες ημέρες σε διαδοχικές συναντήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, συναντήσεις που έγιναν με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Χρίστου Δήμα Χρίστος Δήμας, και παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου 𝚴𝚨 𝚶𝚸𝚰𝚺𝚻𝚰𝚱𝚶𝚷𝚶𝚰𝚮𝚯𝚶𝚼𝚴 και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες προκειμένου το σχέδιο να περάσει στο 𝚺𝚻𝚨𝚫𝚰𝚶 𝚻𝚮𝚺 𝚼𝚲𝚶𝚷𝚶𝚰𝚮𝚺𝚮𝚺.
Πρόκειται για ένα 𝚻𝚬𝚸𝚨𝚺𝚻𝚰𝚶 𝚬𝚸𝚪𝚶 το οποίο συνολικά 𝜜𝜨𝜜𝜝𝜜𝜣𝜧𝜤𝜡𝜠𝜤, 𝜜𝜨𝜜𝜟𝜠𝜤𝜥𝜨𝜰𝜠𝜤 𝜥𝜜𝜤 𝜜𝜩𝜤𝜪𝜫𝜪𝜤𝜠𝜤 𝜯𝜢𝜨 𝜜𝜬𝜲𝜜𝜤𝜜 𝜥𝜪𝜬𝜤𝜨𝜣𝜪 , ενοποιεί τον οικισμό με τον αρχαιολογικό χώρο , διαμορφώνει ουσιαστικά το μέλλον της Αρχαίας Κορίνθου με ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπλασης και αξιοποίησης.
𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚶𝚼𝚺𝚰𝚨𝚺𝚮 𝚻𝚶𝚼 𝚨𝚸𝚾𝚰𝚱𝚶𝚼 𝚺𝚾𝚬𝚫𝚰𝚶𝚼 πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Κορίνθου στις 22 Δεκεμβρίου 2022 από το μελετητικό γραφείο της κ.Ήβης Νανοπούλου παρουσία των εμπλεκομένων φορέων -εφορείας αρχαιοτήτων, δήμου και αμερικανικής σχολής- τοπικών συμβούλων και επικεφαλής παρατάξεων δημοτικού συμβουλίου και τέθηκε σε διαβούλευση έως και τα τέλη Ιανουαρίου.
𝚮 𝚷𝚲𝚮𝚸𝚮𝚺 𝚷𝚬𝚸𝚰𝚪𝚸𝚨𝚽𝚮 όσων προβλέπονται στο σχέδιο ολιστικής ανάπλασης και αξιοποίησης Αρχαίας Κορίνθου, στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:
Facebook
Twitter