,

Συνεχίζουμε την ψηφιακή μετάλλαξη του δήμου!

Συνεχίζουμε δυναμικά, συνεχίζουμε ψηφιακά!

 O Δήμος Κορινθίων υλοποιώντας σταδιακά αλλά με ολοκληρωμένο πλάνο τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων που στοχεύουν σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων και στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπέβαλε σήμερα ολοκληρωμένο φάκελο πρότασης και απολύτως κοστολογημένο χρηματοδοτικό αίτημα με τίτλο:

 

«Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.619.114,64 ευρώ.

 

Η πρόταση συμπεριλαμβάνει τα υποέργα:

 

Υποέργο 1: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.552.030,64 ευρώ.

 

Υποέργο 2: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κορινθίων”», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ (Η δαπάνη είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο).

Facebook
Twitter