Η «Συμμαχία Πολιτών» για το δημοτικό συμβούλιο της 22.1.2024

Οι θέσεις μας στα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κορινθίων της 22.1.24 είναι οι εξής : 1. Τραπεζοκαθίσματα σε κοινοχρήστους χώρους . Υπερασπιστήκαμε την πολιτική της θητείας μας στην τοποθέτηση υαλοπετασμάτων στους νόμιμα παραχωρημένους από το δήμο κοινόχρηστους χώρους που προσφέρουν προστασία από τη βροχή το κρύο και τον […]