ΞΑΝΑ Υποψήφιος: Εγγλέζος Δημήτριος

Εγγλέζος Δημήτριος του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, το γένος Βορτελίνου. Βιοχημικος – Φυσιολόγος
Facebook
Twitter

Κατηγορίες

Νέοι Υποψήφιοι

Επικοινωνία

Η επικοινωνία με τους δημότες αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για τον συνδυασμό μας, πριν και μετά τις εκλογές