Κυκλοφόρησε η ενημερωτική εφημερίδα της “Συμμαχίας Πολιτών”

Αγαπητοί συμπολίτες, στα χέρια σας κρατάτε το πρώτο φύλλο της ενημερωτικής εφημερίδας “Συμμαχία Πολιτών”, που θα εκδίδεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να έχετε την πραγματική εικόνα των όσων υλοποιούνται στον δήμο Κορινθίων αλλά και για όσα πρόκειται να συμβούν το επόμενο διάστημα. Στόχος μας είναι να σας ενημερώνουμε για τα έργα μας, τις προσπάθειες […]