,

Χωροθετείται η μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο

Η χωροθέτηση της Μαρίνας στην περιοχή Αγίου Νικολάου, στην έκταση των 55 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο δήμο Κορινθίων μετά από επισταμένες ενέργειες της παρούσας δημοτικής αρχής την περασμένη Παρασκευή ήταν , μεταξύ άλλων, το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που είχαν νωρίτερα το πρωί στο δημαρχείο, ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος , ο Πρόεδρος του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου κ.Παναγιώτης Λαζόπουλος και ο Ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου κ.Κώστας Παπασταμόπουλος.
𝝩𝝤 𝝚𝝦𝝘𝝤 𝝩𝝜𝝨 𝝡𝝖𝝦𝝞𝝢𝝖𝝨 αποτελεί αίτημα πολλών ετών και σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την πόλη και τον δήμο. Η χωροθέτηση έχει ήδη ανατεθεί και προχωρά.
𝚳𝚬 𝚺𝚾𝚬𝚫𝚰𝚶 𝚱𝚨𝚰 𝚺𝚼𝚪𝚱𝚬𝚱𝚸𝚰𝚳𝚬𝚴𝚬𝚺 𝚬𝚴𝚬𝚸𝚪𝚬𝚰𝚬𝚺 ο δήμαρχος Κορινθίων και ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου φρόντισαν με την ολοκλήρωση της παραχώρησης των μπαζωμάτων να είναι έτοιμοι και σε θέση να προχωρήσουν στην χωροθέτηση, όπως και κάνουν.
𝚮 𝚫𝚮𝚳𝚶𝚻𝚰𝚱𝚮 𝚨𝚸𝚾𝚮 όπως από την ανάληψη των καθηκόντων της πράττει, με πράξεις και όχι λόγους, λειτουργεί σε όφελος των πολιτών και του δήμου υλοποιώντας εκείνες τις ενέργειες και εκείνες τις πολιτικές που αλλάζουν την φυσιογνωμία του δήμου στρέφοντας τον προς την θάλασσα και θέτοντας ισχυρά οικονομικά, αναπτυξιακά και επενδυτικά θεμέλια για το μέλλον του.
Facebook
Twitter